بایگانی برچسب: معرفی MDFهای واناچای

معرفی MDFهای واناچای

واناچای از یک چوب بری کوچک کار خود را آغاز نمود. با نوآوری در تولید پنلهای چوبی نظیر MDF و نئوپان به یک کارخانۀ پیشرفته تکامل یافت. و امروز مفتخر است که رهبر بازار در صنعت پنلهای چوبی در تایلند و آسیا به حساب می آید، فلسفۀ واناچای حفاظت از جنگل های طبیعی است.